25-10-2016 Mabole Meeting

ඔක්තෝබර් මස 25වෙනි අඟහරුවාදා දින ලලිත් තාත්තා විසින් මාබෝලේ දේවස්ථානයේදී බෙදා ගන්නා ලද පණිවුඩය.

18-Oct-2016 Mabole Meeting

ඔක්තෝබර් මස 18වෙනි අඟහරුවාදා දින ඉනුක් ජයසුරිය සහෝදරයා විසින් මාබෝලේ දේවස්ථානයේදී බෙදා ගන්නා ලද පණිවුඩය.

11-Oct-2016 Mabole Meeting

ඔක්තෝබර් මස 11වෙනි අඟහරුවාදා දින ඉනුක් ජයසුරිය සහෝදරයා විසින් මාබෝලේ දේවස්ථානයේදී බෙදා ගන්නා ලද පණිවුඩය.

04-Oct-2016 Mabole Meeting

ඔක්තෝබර් මස 04වෙනි අඟහරුවාදා දින ඉනුක් ජයසුරිය සහෝදරයා විසින් මාබෝලේ දේවස්ථානයේදී බෙදා ගන්නා ලද පණිවුඩය.